5 tipů jak najít práci

1. Na nic nečekejte, nabídněte se sami 

Nespoléhejte jen na nabídku práce na pracovních portálech. Pokud si chcete rychle najít práci, musíte zvýšit svoji iniciativu. Jednou možností je rozesílání životopisů do firem, které žádnou volnou pracovní  nabídku  neinzerují. Vlastní iniciativu potencionální zaměstnavatel jistě ocení, navíc si mnoho firem takové uchazeče o práci ukládá do databáze a v případě uvolnění pracovního místa je oslovují přednostně.

2. Nebojte se zkusit něco nového

Většina uchazečů o práci hledají uplatnění ve stejné profesi, kterou vykonávali v posledním zaměstnání. Možná nastal čas na změnu. Zamyslete se, kde všude byste mohli své dosavadní schopnosti využít. Tolik různých oborů se prolíná v klíčových věcech. Komunikační schopnosti, znalost cizích jazyků nebo práci s počítačem můžete využít v mnoha jiných profesích. Stačí se být při hledání práce kreativní.

3. Základem je originální motivační dopis

Posílat všem firmám stejný motivační dopis rozhodně není správné. Motivační dopis vždy upravte podle toho, o jakou práci se ucházíte. Firmy musí poznat, že o práci máte skutečný zájem. Obecně je známo, že nadšení a motivace je téměř to nejdůležitější, co o přijetí zaměstnance rozhoduje. Každá nabídka práce, kterou naleznete obsahuje informace, které vám s vytvořením motivačního dopisu pomůže.

4. Životopis bez chyb a zbytečností

Životopis uchazeče o práci je jeho vizitka. Rozhodně se vyvarujte gramatických chyb, špatného pravopisu a lžím. Dobré je poprosit pár kamarádů a rodinných příslušníků, aby si váš životopis přečetli. Životopis musí být stručný, nikomu se nechce číst několikastránková esej o vašem životě. Jasně a heslovitě popište svoje dosavadní pracovní zkušenosti, nezapomeňte na brigády. Důležitá je také informace o tom, co jste na brigádě, či stáži dělali, v jaké týmu a na jaké pozici jste pracovali. Uškodit mohou časté změny práce, u zaměstnavatelů to vzbuzuje pochybnosti o vašich schopnostech. V životopisu nikdy neuvádějte osobní a citlivé informace, jako rodinný stav, rodné číslo apod. Potencionálního zaměstnavatele zajímá hlavně kontakt na vás - adresa, telefon a e-mailová adresa. Váš e-mail by měl v nejlepším případě obsahovat vaše jméno, vyvarujte se při hledání práce využívání e-mailu s nějakou přezdívkou. Na konci životopisu je vhodné zmínit své koníčky, které mají s hledanou pozicí něco společného. Obecné zájmy jako hudba, sport, literatura vynechejte.

5. V žádném případě nepřestávejte hledat

Při hledání nové práce rozhodně nestačí odpovědět na pár inzerátů denně. Doporučuje se, abyste hledali práci nejméně osm hodin denně a to z různých zdrojů. Hlavním zdrojem nabídek práce jsou pracovní portály na internetu, ale jistě neuškodí koupit si noviny s inzercí, zeptat se kamarádů a známých nebo se sami nabídnout firmě, pro niž byste chtěli pracovat.